RÈM CUỐN HỆ SHADE 3D

Rèm cuốn hệ Shade 3D là những sản phẩm rèm cuốn với 3 lớp vải riêng biệt. Đặc trưng của chúng là những lá vải và voan đan xen, hình thành góc xoay 90͒ dễ dàng điều chỉnh góc độ ánh sáng, tạo hiệu ứng 3D đúng như tên gọi của hệ này. Những sản phẩm rèm cuốn Shade 3D của Winlux hiện được chia thành 2 dòng sản phẩm chính: Rèm cuốn Ticro và Rèm cuốn Ecolux.

RÈM CUỐN HỆ SHADE 3D

Rèm cuốn hệ Shade 3D là những sản phẩm rèm cuốn với 3 lớp vải riêng biệt. Đặc trưng của chúng là những lá vải và voan đan xen, hình thành góc xoay 90͒ dễ dàng điều chỉnh góc độ ánh sáng, tạo hiệu ứng 3D đúng như tên gọi của hệ này. Những sản phẩm rèm cuốn Shade 3D của Winlux hiện được chia thành 2 dòng sản phẩm chính: Rèm cuốn Ticro và Rèm cuốn Ecolux.

Lọc sản phẩm theo

Giá sản phẩm

Độ dày

Độ cản sáng

Sản phẩm nổi bật

RÈM CUỐN HỆ SHADE 3D

Rèm cuốn hệ Shade 3D là những sản phẩm rèm cuốn với 3 lớp vải riêng biệt. Đặc trưng của chúng là những lá vải và voan đan xen, hình thành góc xoay 90͒ dễ dàng điều chỉnh góc độ ánh sáng, tạo hiệu ứng 3D đúng như tên gọi của hệ này. Những sản phẩm rèm cuốn Shade 3D của Winlux hiện được chia thành 2 dòng sản phẩm chính: Rèm cuốn Ticro và Rèm cuốn Ecolux.