CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH RÈM CẦU VỒNG WINLUX​

Các sản phẩm rèm WINLUX được bảo hành 2 năm đối với rèm sử dụng bình thường

Bảo hành 24 tháng với tất cả các lỗi:

  1. Lỗi do vật liệu, chi tiết cơ khí:

– Mầu sắc mặt vải không đồng đều, có thể nhận biết bằng mắt thường và có diện tích lớn hơn 1cm

– Các chi tiết cơ khí: các chi tiết nhựa bị hỏng dẫn đến không vận hành được.

  1. Lỗi do sản xuất:

– Dị vật trong thanh máng, thanh đối trọng gây ra xước, tưa mặt vải.

– Dây kéo bị đứt, bị tuột…

– Các chi tiết nhựa bị vỡ, hỏng dẫn đến không vận hành được

Với các sản phẩm được bảo hành WINLUX sẽ tiến hành sửa chữa và thay thế miễn phí. Đối với các mặt hàng đã ngừng sản xuất, chúng tôi có quyền thay thế sản phẩm được bảo hành bằng màu sắc hoặc kiểu dáng gần nhất có giá trị tương đương hoặc lớn hơn trên các sản phẩm hiện tại. Điều đó có nghĩa rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phù hợp với kiểu dáng và màu sắc hiện tại. Trong trường hợp sản phẩm được bảo hành không thể sửa chữa được và không thể thay thế với kiểu dáng và màu sắc ban đầu (tức là đã ngừng sản xuất), sản phẩm đó sẽ được thay thế miễn phí bằng sản phẩm hiện có gần nhất. Nếu có rèm phù hợp để thay thế, chúng tôi sẽ không thay thế tất cả các bộ rèm nếu chỉ có một bộ rèm bị lỗi.

Để nhận được dịch vụ bảo hành, người mua phải trả lại rèm bị hỏng cùng với hóa đơn hoặc biên lai bán hàng gốc cho WINLUX.

Bảo hành này không bao gồm chi phí liên quan đến dịch vụ bảo hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí vận chuyển đến và từ các đại lý của chúng tôi, chi phí tháo dỡ, đo đạc lại hoặc lắp đặt lại sản phẩm.

KHÔNG BẢO HÀNH:

Không bảo hành trong các trường hợp sau:

– Sử dụng không đúng hướng dẫn sử dụng, khu vực được khuyến cáo ứng dụng

– Vệ sinh rèm không đúng cách.

– Người sử dụng vận hành không đúng cách.

– Người lắp đặt xử lý sai, lắp đặt không đúng cách, tự ý  thay đổi, sửa chữa.

– Hết thời gian bảo hành

– Sản phẩm bị hư hỏng do người sử dụng hoặc bên thứ ba gây ra

– Sản phẩm bay mầu tự nhiên, mép vải, mặt vải sờn do sử dụng lâu dài.

– Hưng hỏng do động vật hoặc côn trùng, hao mòn thông thường 

Thông tin liên hệ

Liên hệ qua hotline:

0913 567 788

0913 210 564

Liên hệ qua email

info@winlux.vn

Địa chỉ:

Nhà máy: Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà nội
Văn phòng: P310, Tòa nhà Hei Tower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Facebook

https://www.facebook.com/winluxvn

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH RÈM CẦU VỒNG WINLUX​

Các sản phẩm rèm WINLUX được bảo hành 2 năm đối với rèm sử dụng bình thường

Bảo hành 24 tháng với tất cả các lỗi:

  1. Lỗi do vật liệu, chi tiết cơ khí:

– Mầu sắc mặt vải không đồng đều, có thể nhận biết bằng mắt thường và có diện tích lớn hơn 1cm

– Các chi tiết cơ khí: các chi tiết nhựa bị hỏng dẫn đến không vận hành được.

  1. Lỗi do sản xuất:

– Dị vật trong thanh máng, thanh đối trọng gây ra xước, tưa mặt vải.

– Dây kéo bị đứt, bị tuột…

– Các chi tiết nhựa bị vỡ, hỏng dẫn đến không vận hành được

Với các sản phẩm được bảo hành WINLUX sẽ tiến hành sửa chữa và thay thế miễn phí. Đối với các mặt hàng đã ngừng sản xuất, chúng tôi có quyền thay thế sản phẩm được bảo hành bằng màu sắc hoặc kiểu dáng gần nhất có giá trị tương đương hoặc lớn hơn trên các sản phẩm hiện tại. Điều đó có nghĩa rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phù hợp với kiểu dáng và màu sắc hiện tại. Trong trường hợp sản phẩm được bảo hành không thể sửa chữa được và không thể thay thế với kiểu dáng và màu sắc ban đầu (tức là đã ngừng sản xuất), sản phẩm đó sẽ được thay thế miễn phí bằng sản phẩm hiện có gần nhất. Nếu có rèm phù hợp để thay thế, chúng tôi sẽ không thay thế tất cả các bộ rèm nếu chỉ có một bộ rèm bị lỗi.

Để nhận được dịch vụ bảo hành, người mua phải trả lại rèm bị hỏng cùng với hóa đơn hoặc biên lai bán hàng gốc cho WINLUX.

Bảo hành này không bao gồm chi phí liên quan đến dịch vụ bảo hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí vận chuyển đến và từ các đại lý của chúng tôi, chi phí tháo dỡ, đo đạc lại hoặc lắp đặt lại sản phẩm.

KHÔNG BẢO HÀNH:

Không bảo hành trong các trường hợp sau:

– Sử dụng không đúng hướng dẫn sử dụng, khu vực được khuyến cáo ứng dụng

– Vệ sinh rèm không đúng cách.

– Người sử dụng vận hành không đúng cách.

– Người lắp đặt xử lý sai, lắp đặt không đúng cách, tự ý  thay đổi, sửa chữa.

– Hết thời gian bảo hành

– Sản phẩm bị hư hỏng do người sử dụng hoặc bên thứ ba gây ra

– Sản phẩm bay mầu tự nhiên, mép vải, mặt vải sờn do sử dụng lâu dài.

– Hưng hỏng do động vật hoặc côn trùng, hao mòn thông thường 

 

 

Thông tin liên hệ

Hotline:

0913 567 788

0913 210 564

Liên hệ qua email

info@winlux.vn

Địa chỉ:

Nhà máy: Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà nội
Văn phòng: P310, Tòa nhà Hei Tower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Facebook

https://www.facebook.com/winluxvn

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH RÈM CẦU VỒNG WINLUX​

Các sản phẩm rèm WINLUX được bảo hành 2 năm đối với rèm sử dụng bình thường

Bảo hành 24 tháng với tất cả các lỗi:

  1. Lỗi do vật liệu, chi tiết cơ khí:

– Mầu sắc mặt vải không đồng đều, có thể nhận biết bằng mắt thường và có diện tích lớn hơn 1cm

– Các chi tiết cơ khí: các chi tiết nhựa bị hỏng dẫn đến không vận hành được.

  1. Lỗi do sản xuất:

– Dị vật trong thanh máng, thanh đối trọng gây ra xước, tưa mặt vải.

– Dây kéo bị đứt, bị tuột…

– Các chi tiết nhựa bị vỡ, hỏng dẫn đến không vận hành được

Với các sản phẩm được bảo hành WINLUX sẽ tiến hành sửa chữa và thay thế miễn phí. Đối với các mặt hàng đã ngừng sản xuất, chúng tôi có quyền thay thế sản phẩm được bảo hành bằng màu sắc hoặc kiểu dáng gần nhất có giá trị tương đương hoặc lớn hơn trên các sản phẩm hiện tại. Điều đó có nghĩa rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phù hợp với kiểu dáng và màu sắc hiện tại. Trong trường hợp sản phẩm được bảo hành không thể sửa chữa được và không thể thay thế với kiểu dáng và màu sắc ban đầu (tức là đã ngừng sản xuất), sản phẩm đó sẽ được thay thế miễn phí bằng sản phẩm hiện có gần nhất. Nếu có rèm phù hợp để thay thế, chúng tôi sẽ không thay thế tất cả các bộ rèm nếu chỉ có một bộ rèm bị lỗi.

Để nhận được dịch vụ bảo hành, người mua phải trả lại rèm bị hỏng cùng với hóa đơn hoặc biên lai bán hàng gốc cho WINLUX.

Bảo hành này không bao gồm chi phí liên quan đến dịch vụ bảo hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí vận chuyển đến và từ các đại lý của chúng tôi, chi phí tháo dỡ, đo đạc lại hoặc lắp đặt lại sản phẩm.

KHÔNG BẢO HÀNH:

Không bảo hành trong các trường hợp sau:

– Sử dụng không đúng hướng dẫn sử dụng, khu vực được khuyến cáo ứng dụng

– Vệ sinh rèm không đúng cách.

– Người sử dụng vận hành không đúng cách.

– Người lắp đặt xử lý sai, lắp đặt không đúng cách, tự ý  thay đổi, sửa chữa.

– Hết thời gian bảo hành

– Sản phẩm bị hư hỏng do người sử dụng hoặc bên thứ ba gây ra

– Sản phẩm bay mầu tự nhiên, mép vải, mặt vải sờn do sử dụng lâu dài.

– Hưng hỏng do động vật hoặc côn trùng, hao mòn thông thường 

 

 

Thông tin liên hệ

Hotline:

0913 567 788

0913 210 564

Liên hệ qua email

info@winlux.vn

Địa chỉ:

Nhà máy: Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà nội
Văn phòng: P310, Tòa nhà Hei Tower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Facebook

https://www.facebook.com/winluxvn