RÈM CUỐN HỆ ROMAN

Rèm cuốn hệ Roman là dòng sản phẩm rèm cuốn được cải tiến từ dòng Roman truyền thống. Giữ lại tạo hình các lớp cuộn từ rèm Roman truyền thống, rèm cuốn Roman được may thêm một lớp voan mỏng, cao cấp giúp gia chủ linh hoạt điều chỉnh cường độ và góc độ ánh sáng phù hợp với các không gian khác nhau.

RÈM CUỐN HỆ ROMAN

Rèm cuốn hệ Roman là dòng sản phẩm rèm cuốn được cải tiến từ dòng Roman truyền thống. Giữ lại tạo hình các lớp cuộn từ rèm Roman truyền thống, rèm cuốn Roman được may thêm một lớp voan mỏng, cao cấp giúp gia chủ linh hoạt điều chỉnh cường độ và góc độ ánh sáng phù hợp với các không gian khác nhau.

Lọc sản phẩm theo

Độ cản sáng

Sản phẩm nổi bật

RÈM CUỐN HỆ ROMAN

Rèm cuốn hệ Roman là dòng sản phẩm rèm cuốn được cải tiến từ dòng Roman truyền thống. Giữ lại tạo hình các lớp cuộn từ rèm Roman truyền thống, rèm cuốn Roman được may thêm một lớp voan mỏng, cao cấp giúp gia chủ linh hoạt điều chỉnh cường độ và góc độ ánh sáng phù hợp với các không gian khác nhau.