0913 567 788
Độ cản sáng:
  • Cản sáng 0
  • Cản sáng 50
  • Cản sáng 100

Mành cuốn Roller Blackout cản sáng, cản nhiệt tại bệnh viện Hồng Ngọc - Keangnam

Mành cuốn Winlux Roller Blackout được lắp đặt cho bệnh viện Hồng Ngọc - Keangnam.

Các khung cửa kính rộng được lắp đặt mành cuốn cản nắng và ngăn thất thoát nhiệt, thiết kế hệ cuốn đơn giản, tiết kiệm không gian, sử dụng dễ dàng. Thích hợp với các không gian đơn giản, hiện đại.