0913 567 788
Độ cản sáng:
  • Cản sáng 0
  • Cản sáng 50
  • Cản sáng 100

Mành Ngang 3 lớp Shade

Hệ Shade gồm 2 dòng sản phẩm chính Ticro và Ecolux, dòng sản phẩm này bao gồm 3 lớp vải. Giữa hai lớp vải voan là những lát vải có thể xoay 90 độ, tạo trạng thái 3D điều chỉnh góc độ ánh sáng chiếu vào bên trong.