0913 567 788
Độ cản sáng:
  • Cản sáng 0
  • Cản sáng 50
  • Cản sáng 100

Hệ thống tự động- Automatic System

Động cơ mành cuốn tự động với ưu điểm vượt trội về sự thuận tiện. Động cơ mành cuốn tự động có thể kết hợp với hệ thống điện thông minh, mang lại cho bạn một cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn.